1556272400634 polski angielski
Zmiana   od:     do    
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
UniAkcje Selektywny Globalny 2019-04-25 120,05 PLN 0,49% 2,48% 8,58% 7,46% 9,32% 19,27%
UniAkcje Biopharma 2019-04-25 112,50 PLN 1,86% -3,92% -1,12% -1,16% 11,13% 11,70%
SGB Zagraniczny 2019-04-25 1 045,29 PLN 0,17% 1,21% 4,00% 2,95% 0,40% 5,32%
UniAktywny Dochodowy 2019-04-25 110,74 PLN -0,01% 0,52% 0,72% 1,50% 1,90% 10,10%
UniAkcje Dywidendowy KAT. B 2019-04-25 138,71 PLN -0,09% 5,46% 8,69% 11,88% 4,88% -
UniAktywny Dochodowy KAT. B 2019-04-25 111,25 PLN 0,00% 0,57% 0,82% 1,72% 2,30% -
UniAktywa Polskie 2019-04-25 1 042,65 PLN -0,02% 0,23% 0,43% 1,01% 1,95% -
UniKorona Obligacje KAT. B 2019-04-25 358,28 PLN -0,05% 0,16% 0,18% 2,15% 1,92% -
UniAkcje Wzrostu KAT. B 2019-04-25 111,17 PLN -0,28% 3,21% 2,97% 9,71% -0,67% -
SGB Dłużny 2019-04-25 1 103,71 PLN 0,00% 0,41% 0,91% 2,06% 2,49% 10,58%
UniAkcje Dywidendowy 2019-04-25 133,39 PLN -0,10% 5,21% 7,91% 10,17% 1,50% 9,65%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 2019-04-25 97,37 PLN -0,27% 1,97% 6,70% 9,42% -8,87% 3,14%
UniAkcje Wzrostu 2019-04-25 106,99 PLN -0,39% 2,68% 2,15% 7,19% -4,12% 13,79%
UniAkcje: Daleki Wschód 2019-04-25 116,14 PLN -0,13% 2,20% 6,63% 13,55% 2,63% 20,27%
UniAkcje: Nowa Europa 2019-04-25 124,27 PLN -0,57% 1,29% 1,49% 5,94% -2,90% 10,88%
UniAkcje: Turcja 2019-04-25 42,68 PLN -0,91% -5,07% -12,00% -0,67% -32,09% -42,89%
UniDolar (USD) 2019-04-25 42,17 USD 0,05% 0,09% 0,64% 1,57% 2,08% 3,79%
UniEURO 2019-04-25 1 200,01 EUR 0,02% 0,13% 0,37% 0,34% -0,11% 1,06%
UniKorona Akcje 2019-04-25 217,49 PLN -0,29% 2,40% 0,86% 7,66% -2,48% 14,13%
UniKorona Obligacje 2019-04-25 354,38 PLN -0,05% 0,08% -0,05% 1,69% 0,99% 5,36%
UniKorona Dochodowy 2019-04-25 222,94 PLN 0,01% 0,50% 0,73% 1,58% 1,77% 8,85%
UniKorona Zrównoważony 2019-04-25 337,02 PLN -0,21% 2,02% 2,83% 7,88% 1,32% 13,48%
UniOszczędnościowy 2019-04-25 123,83 PLN 0,01% 0,18% 0,52% 1,04% 2,12% 6,76%
UniObligacje Aktywny 2019-04-25 156,39 PLN -0,08% -0,23% -0,68% 1,90% -0,84% 2,96%
UniObligacje: Nowa Europa 2019-04-25 184,46 PLN 0,13% -0,74% -0,87% 5,29% -4,85% -11,87%
UniStabilny Wzrost 2019-04-25 183,78 PLN -0,17% 1,12% 1,23% 5,41% 1,59% 11,64%
UniProfit Plus 2019-04-25 1 795,29 PLN 0,01% 0,18% 0,53% 1,08% 2,27% 6,97%
SGB Bankowy 2019-04-25 1 151,21 PLN 0,00% 0,40% 0,52% 1,14% 1,76% 8,00%
Aktualności
Co warto wiedzieć o PPK?
Najważniejsze informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

 

Typy inwestycyjne

Sprawdź jakie fundusze mają największy potencjał zysku i w co warto inwestować!

 


 

Jak bezpiecznie inwestować on-line?

Zadbaj o bezpieczeństwo Twoich danych.

 

 

ver. 4.24Copyright 2019 Union Investment TFI S.A.. All rights reserved